Provision Маркетинг

Маркетинг

Нашиот успех се базира на големото искуство во индустријата, знаењето и широка мрежа на клиенти кои допринесуваат во обезбедување задоволни корисници. Изградивме тим кој е стратешки орентиран кон остварување на резултати, нудејќи им на нашите партнери соодветени маркетинг решенија за брз раст на денешниот пазар.

Нашите клучни активности во продажните и маркетинг услуги влучуваат:

  • Длабинска маркетинг анализа на пазарот и потрошувачките трендови, таргетирање, SWOT анализа, анализа на конкуренција, цени и проекција.
  • Развој на соодветна продажна стратегија
  • Управување со животниот циклус на производот
  • Континуирано развивање на маркетинг и промотивни активности, кои вклучуваат рекламирање, промоции, односи со јавност, спонзорства и организирање на настани.
  • Континурирани обуки за продажни вештини, комуникациски способности и длабинско познавање на производот.
  • Организирање на испорака на производи преку маркетинг и продажните канали, вклучувајќи директни и/или индиректни канали на дистрибуција.

Партнери

FREYHERR

Компанијата Freyherr ја продолжува традицијата на семејната династија Фрејер, на фармацевти и алхемичари, кои датираат од средината на 18 век. Во Freyherr веруваме во природна медицина и безбедно користење. Ние сме посветени на сигурноста, квалитетот, безбедноста, науката базирана на иновации, одржливост и здравје.

повеќе