Создаваме вредности, професионалност, сигурност и обезбедуваме високо квалитетни производи со цел исполнување на барањата и потребите на корисниците

Pro-Vision има сигурен пристап до сите клиенти (покриеност 80-95%) и има изградено одлични релации со здраствените работници на целата територија на Македонија

Партнери

FREYHERR

Компанијата Freyherr ја продолжува традицијата на семејната династија Фрејер, на фармацевти и алхемичари, кои датираат од средината на 18 век. Во Freyherr веруваме во природна медицина и безбедно користење. Ние сме посветени на сигурноста, квалитетот, безбедноста, науката базирана на иновации, одржливост и здравје.

повеќе